Granit

Granit bildas genom förstelning av magma under förhållanden med hög temperatur och högt tryck. Granit är en mycket hållbar stensort på grund av dess höga resistens mot slitage. Polerad eller borstad, lämpar den sig både för inomhus och utomhusbruk.